**พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน **
**กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข**
(คลิ๊กเพื่อติดต่อหน่วยงานสาธารณะสุข)

...กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย...
คลิ๊กเพื่อเข้า FACEBOOk_FAN_PAGe ด้านล่าง

v

Copyright © 2009 [ thammasala site... ]
Website designed by:
EYOt_@Hotmail.com