คู่มือการปฏิบัติงาน-กองช่าง Print
Written by Administrator   
Thursday, 15 October 2015 15:48

คู่มือการปฏิบัติงาน-กองช่าง


                      ภาพรวมผังแสดงขั้นตอนการทำงาน

              -ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

              -ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

               -ขอนุญาติขุดดิน/ถมดิน

                  -ขออนุญาตใช้น้ำ

Last Updated on Thursday, 24 December 2015 17:08
 
[ Back ]