ฮิต: 742
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่านนายกสุเจตน์ จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ม.2 ซอยสะเดาหวานโซนบ้านนายแดง ปานดี เกิดปัญหาน้ำไหลรินน้อย กำลังตรวจสอบที่แท็งค์น้ำ อยู่ในขณะนี้ ขออภัยในความไม่สดวกค่ะ ขอบคุณค่ะ💕🙏