ฮิต: 828
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่านนายกสุเจตน์ จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และพนักงานไปตรวจสอบซ่อมท่อน้ำประปาแตกทางเส้นม.5 ต.ธรรมศาลา จึงขออภัยที่น้ำไม่ไหลในขณะนี้ค่ะ🙏💕