ฮิต: 807
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่านนายกสุเจตน์ จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา และนายดงเล็ก อินทร์ผึ้ง รองนายกอบต.ธรรมศาลา นายประจักษ์ จันทร์ฉาย รองนายกอบต.ธรรมศาลา เข้าร่วมตั้งจุดตรวจด่านชุมชนช่วงวันสงกรานต์ ใ340884514_190601923748629_1135580835846084490_n.jpgนเขตพื้นที่หน้าวัดสามควายเผือก จ.นครปฐม