องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา OBt-TMSL

 

THAMMASALA

Subdistrict Administrative Organization

สถานที่ติดต่อ : 

ที่ทำการ     4/1 หมู่ 7 ต.ธรรมศาลา 
                   อ.เมือง จังหวัดนครปฐม 730000

 

 ช่องทางการติดต่อ.. 

สำนักงาน : 0 349 008 38

โทรสาร    : 0 349 008 39

มือถือ       : 081 8575 556

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FACEBOOK : www.Facebook.com/SAOTMSL

ฟอร์มติดต่อ